Department

System Engineering

Connect

Consoden arbetar både med helhetsuppdrag genom hela livscykeln, från förstudie till driftsättning, och mer avgränsat för att stödja där det bäst behövs. Vi kombinerar engagemang, kompetens och långvarig industrierfarenhet för att hjälpa kunden att lyckas. I uppdragen ingår alltid egen projektledning och stöd till kundens organisation med nödvändiga dokument och presentationer.

Vi har särskilt stor erfarenhet av att arbeta med MBSE (Model-Based Systems Engineering), vilket tillsammans med beskrivningsspråk, verktyg och ramverk såsom MODAF säkerställer kommunicerbara och konsistenta beskrivningar. Genom att arbeta modellbaserat i alla faser, från kravanalys till verifiering och validering, kan också en tydlig spårbarhet från färdigt system till ursprunglig kravmängd tillhandahållas.

I dagens projekt ingår ofta parter från olika organisationer och företag. Att arbeta modellbaserat förbättrar, i kombination med ett arkitekturramverk, även bland annat kommunikation och samförstånd över organisationsgränser – något som ökar effektiviteten, produktens korrekthet och användbarhet samt nöjdhet hos parterna.

Consoden kan också hjälpa till att introducera ett modellbaserat arbetssätt i kunders organisation och erbjuder utbildning och stöd för detta.

Workplace & culture

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin verksamhet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster, och vi har särskild kompetens när det finns högt ställda krav på systemens säkerhet och tillförlitlighet.

Vi har tillsammans med våra beställare levererat flertalet spännande uppdrag. Vi har till exempel utvecklat det tekniska ledningssystemet för övervakning av Östersjön och Nordsjön, tagit fram programvara för strålbehandling av cancer och byggt system för att hantera företags och offentlig förvaltnings kundkontakter.

 

Våra kunders krav präglar hela vår verksamhet. Oavsett vilken del av företaget det gäller, och oavsett vilket uppdrag vi åtar oss.
De påverkar det sätt vi organiserar arbetet, våra kvalitetssäkringssystem, hur vi väljer underleverantörer och till och med hur vi utformar våra arbetsplatser.

Vi är ett konsultföretag inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling i företag och organisationer, där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda.

Why work with us?

Våra Kärnvärden
Vi bedriver all verksamhet i enlighet med våra kärnvärden och vi utvecklar dem kontinuerligt.

Professionella
Vi är i alla lägen professionella, har vad som krävs för att lösa vår uppgift och strävar efter att vara smidiga och problemfria. Vi låter kundens behov komma i första hand och arbetar för att skapa långvariga och hållbara relationer.

Pålitliga
Consodens framgång bygger på långsiktiga relationer. Våra kunder anlitar oss för att lösa ett problem, för att skapa större effektivitet eller för att öka säkerheten. Det vi gör ska fungera. I alla lägen.

Aktiva
Consoden är en frisk kraft som tar en aktiv roll i att skapa trygga, effektiva och uthålliga lösningar för våra kunder. Vi är engagerade, drivande och målinriktade och bidrar med vitalitet och energi till kundens verksamhet

Medmänskliga
Vårt intresse för andra människor och vår omvärld gör oss positiva, sociala och lättsamma att ha att göra med. Medmänsklighet skapar god stämning och trygghet och stärker vår relation med kunden och med varandra.

  • Kompetens

    Vi värdesätter kompetensutveckling, därför har alla våra konsulter en egen kompetensutvecklingsbudget

  • Tillsammans

    Vi värdesätter varandra och vill göra kul saker tillsammans. Det gör vi t ex på våra konferenser, i vårt Idrottsteam eller över en lunch på kontoret.

Banérgatan 55
115 53 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Stockholm Kungsgatan

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Uppsala

Kungsängsgatan 29
753 22 Uppsala Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på C.A.G Consoden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor